dagon_ (CC0), Pixabay

Z danych GUS wynika, że w 2016 roku w porównaniu do lat poprzednich znacznie spadła liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Spory wpływ na to miało wprowadzenie programu Rodzina 500 plus i spadek bezrobocia.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 spadła o 9,2% liczba beneficjentów pomocy społecznej. To największy spadek ich liczby od roku 2008. O 5,3% zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej.

W roku 2016 z pomocy społecznej korzystało 1029,3 tys. gospodarstw domowych i 2478,7 tys. osób, w tym 30,3 tys. osób bezdomnych.

Zmniejszenie liczby osób korzystających z opieki społecznej nastąpiło w dużej mierze za sprawą wprowadzenia programu Rodzina 500 plus: „W wyniku obliczeń ustalono, że wraz z realizacją wypłat świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus liczba ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w gospodarstwach domowych w skali kraju zmniejszyła się do 899 tys. osób, tj. spadła o ponad 45 proc.”.

Ubodzy beneficjenci pomocy społecznej to osoby, których dochód na osobę w rodzinie, samotnie gospodarującą czy bezdomną nie przekracza kryterium dochodowego. W latach 2009-2011 wynosiło ono 351 zł na osobę w rodzinie i 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Od 2012 do 2015 roku wynosiło ono odpowiednio 456 i 542 zł, a od 2016 roku 514 i 634 zł.

Poza tym duży wpływ na liczbę osób korzystających z pomocy społecznej ma sytuacja na rynku pracy: „Obserwowana w ostatnich latach malejąca stopa bezrobocia koreluje z malejącą populacją korzystających z pomocy społecznej, zwłaszcza beneficjentów z gospodarstw rodzinnych z dziećmi na utrzymaniu”.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl / tvp.info
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here