Od jakiegoś czasu media informowały o możliwym rządowym programie wsparcia dla emerytów i rencistów, który miał nieco przypominać program 500 plus. Teraz kwestię tę postanowiło skomentować samo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort wydał oficjalny komunikat, w którym zdementował te doniesienia: „W MRPiPS nie toczą się w tej chwili żadne prace nad takim świadczeniem. Nie zostało ono też uwzględnione w budżecie na rok 2018, o czym wielokrotnie mówiła minister rodziny”.

Ministerstwo podkreśliło, że w roku 2016 obok ustawowej waloryzacji procentowej, wypłacone zostały także jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych rencistów, emerytów i osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Dodatek trafił do 6,5 mln osób.

Od marca ubiegłego roku podniesiono także wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł, co oznacza wzrost o 13,3%. Podniesiono też wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do kwoty 750 zł i renty socjalnej do poziomu 840 zł.

Osoby, których renty z tytułu niezdolności do pracy zostały automatycznie przekształcone w emeryturę i które posiadają staż pracy krótszy niż 20/25 lat otrzymają wyrównanie od 1 marca 2018 roku. Trafi do nich jednorazowo większe wsparcie finansowe.

Resort zwraca uwagę na to, że waloryzacja w tym roku będzie najwyższa od 5 lat. Wskazuje, że wyniesie nie mniej niż 102,7%, co oznacza wzrost świadczeń w tym roku w stosunku do roku poprzedniego.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl / wprost.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here