Alexsander-777 (CC0), Pixabay

Od 1 stycznia płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w stosunku do roku 2017 i wyniesie 2100 zł brutto. Wzrośnie również stawka godzinowa.

W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 47,4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej i wzrośnie o 5% w stosunku do roku 2017. Nie obejmuje ona godzin nadliczbowych, dodatku za pracę w nocy czy odprawy pieniężnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę czy rentę. Osoba zarabiająca pensję minimalną po odliczeniu podatku i składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalno-rentowe i Fundusz Pracy otrzyma na rękę 1530 zł. W tym roku jest to 1460 zł.

W roku 2018 minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 13,70 zł brutto. W tym roku jest to 13 zł. Obejmuje ona nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale i samozatrudnionych, którzy świadczą usługi dla firm.

Podwyżka płacy minimalnej wpływa również na wysokość świadczeń pracowniczych, które wylicza się na podstawie najniższego wynagrodzenia. Tak jest w przypadku dodatku za pracę w godzinach nocnych. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w nocy i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca może jednak ustalić własną, wyższą stawkę za pracę w nocy.

Zmiana wysokości minimalnej płacy może mieć wpływ na wysokość odprawy, która przysługuje pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego. Ustawa limituje jednak maksymalną wysokość odprawy do 15-krotności minimalnej pensji. W roku 2018 będzie to więc 31500 zł.

Więcej o 5% zapłacą w przyszłym roku przedsiębiorcy, którzy opłacają preferencyjne składki na ZUS. Są one bowiem obliczane od zadeklarowanej kwoty, ale nie niższej niż 30% płacy minimalnej. W roku 2018 będzie to 630 zł, a suma składek wyniesie 200.16 zł.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl / wprost.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here