UOKiK prowadzi obecnie przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro. Ma to związek z prowadzonym obecnie postępowaniem wyjaśniającym, którego celem jest sprawdzenie, czy firma faworyzuje własny sklep internetowy kosztem innych.

W oficjalnym komunikacie podano: „Przeszukanie prowadzone jest w ramach postępowania wyjaśniającego, które UOKiK wszczął 21 czerwca. Do urzędu wpływały liczne skargi, w których przedsiębiorcy zwracali uwagę na wprowadzone przez spółkę zmiany w sposobie funkcjonowania platformy allegro.pl. Zmiany te miały powodować, że produkty sprzedawane na platformie przez oficjalny sklep Allegro miały być identyfikowane w wynikach wyszukiwania jako najbardziej trafne”.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma ustalić, czy w związku z działaniami Grupy Allegro doszło do ograniczenia konkurencji. UOKiK posiada wiele środków pozwalających na zebranie dowodów potwierdzających stosowanie niezgodnych z prawem praktyk. Tak jest m.in. w przypadku przeprowadzenia przeszukania w siedzibie podejrzanej firmy.

–  Faworyzowanie własnych produktów przez spółki, które posiadają silną pozycję na rynkach związanych ze sprzedażą elektroniczną, to sprawy, którymi zajmują się organy antymonopolowe na całym świecie. Niedawno Komisja Europejska nałożyła na Google karę finansową w wysokości 2,4 mld euro. Sprawa Grupy Allegro jest jednak na wczesnym etapie, prowadzimy dopiero postępowanie wyjaśniające, czyli w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy – wyjaśnił w oficjalnym komunikacie prezes UOKiK.

Przeszukanie jest narzędziem wykorzystywanym wówczas, kiedy pojawia się podejrzenie, że dany podmiot dysponuje dowodami istotnymi w sprawie. Może być one przeprowadzone po uzyskaniu stosownej zgody sądu. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek wpuścić kontrolę do budynku oraz udostępnić wymagane dokumenty czy nośniki danych. Na ogół przeszukanie prowadzone jest w asyście policji. W tym roku Urząd już dwa razy skorzystał z tej możliwości.

Przedstawiciel Grupy Allegro Paweł Klimiuk potwierdził, że toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie platformy allegro.pl.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here