fot. Pixabay

Ministerstwo Finansów ostrzega, że kara więzienia grozi nie tylko wystawcom tzw. pustych faktur, ale i ich nabywcom. Tylko w ramach jednej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm, które z takich faktur korzystały.

Krajowa Administracja Skarbowa walczy z firmami, które zajmują się tym procederem. Jej działania koncentrują się jednak nie tylko na wyszukiwaniu i karaniu osób wystawiających puste faktury, ale i na wykrywaniu firm, które takie faktury nabywają i wykorzystują do obniżania zobowiązań podatkowych czy wyłudzania zwrotów podatku VAT.

W oficjalnym komunikacie resort poinformował: „konsekwencją dokonanej identyfikacji jest wszczęcie kontroli w wybranych podmiotach. Działania kontrolne są oparte o informacje o konkretnych nadużyciach, co pozwala w szybki sposób ustalić szczegóły przestępstwa”.

Od 1 marca tego roku obowiązują nowe przepisy Kodeksu karnego, zgodnie z którymi wystawianie i wykorzystywanie pustych faktur jest zagrożone karą z pozbawieniem wolności włącznie.

MF przypomina, że „jeśli sprawca dopuszcza się przestępstw określonych powyżej wobec faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość przekracza 5 mln zł lub sprawca takiego procederu z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, wówczas podlega on karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli natomiast w/w kwota przekroczy 10 mln zł wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności”.

Oprócz tego sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości do 6 mln zł.

Również osoby wystawiające czy korzystające z pustych faktur mogą ponieść odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego skarbowego. Za nierzetelne wystawienie faktury czy posługiwanie się takim dokumentem grozi kara grzywny w wysokości do niemal 20 mln zł oraz kara pozbawienia wolności. Poza tym „osoby zaangażowane w proceder obrotu „pustymi” fakturami muszą również liczyć się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, tj. m.in. brakiem możliwości odliczenia podatku VAT na podstawie „pustej” faktury oraz obowiązkiem zapłaty stawki sankcyjnej VAT w wysokości 100 proc. zawyżenia podatku naliczonego”.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl / tvn24.bis.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here