fot. Flickr.com

Minister energii Krzysztof Tchórzewski przyznał, że może być problem z terminową wypłatą rekompensat osobom, które utraciły prawo do bezpłatnego węgla. Chodzi o 235 tysięcy osób, którym przysługiwał deputat węglowy.

Do świadczenia w kwocie 10 tysięcy złotych uprawnieni są emeryci i renciści pobierający deputat węglowy na podstawie porozumień i zbiorowych układów pracy, a którym prawo do niego odebrano. Rekompensaty przysługują także sierotom oraz wdowcom i wdowom po górnikach.

Jak powiedział minister, wypłata może być trudna do zrealizowania pod względem logistycznym. Pieniądze muszą trafić do beneficjentów jeszcze w tym roku, a rząd chciałby, aby stało się to jeszcze przed Barbórką. Minister ocenił, że problemem może być dotarcie z informacją o prawie do rekompensaty do wszystkich osób, którym ona przysługuje. Ponadto, osobom tym zostanie niewiele czasu na złożenie wniosków wraz z oświadczeniami.

Rząd planuje więc ruszyć z zakrojoną na szeroką skalę akcją informacyjną. Rozpocznie się ona nawet przed wejściem w życie ustawy, czego zazwyczaj się nie praktykuje. W tym przypadku, jak zaznaczył Krzysztof Tchórzewski, jest jednak duża wola polityczna, aby stało się to najszybciej jako to możliwe.

Akcja informacyjna ma być prowadzona nie tylko w kompaniach węglowych i innych firmach, gdzie pracowali uprawnieni do deputatów, ale także w lokalnych mediach, aby móc dotrzeć do wszystkich zainteresowanych i zrealizować wypłaty jeszcze w tym roku.

Jeśli uda się wypłacić rekompensaty w terminie, na rynek trafi ok. 2,35 miliarda złotych, co będzie miało, zdaniem resortu, pozytywny wpływ dla lokalnej gospodarki, gdyż pieniądze te w ten czy inny sposób zostaną wydane. Rekompensata ma być zwolniona z podatku dochodowego. Od odmowy wypłaty rekompensaty będzie się można odwołać do sądu. Wypłaty nie będą dotyczyć osób, których prawa do deputatu węglowego są wypłacane na podstawie wyroków sądowych.

Realizacja wypłat rekompensacyjnych to w większości efekt tego, że szukające oszczędności spółki węglowe zaczęły wypowiadać prawo do deputatu emerytom i rencistom. Część zobowiązań przejęło na siebie państwo, a część uprawnionych została bez prawa do deputatu. Wypłata rekompensat jest więc działaniem mającym zapobiec nierównemu traktowaniu, co, zdaniem prawników, byłoby niezgodne z konstytucją.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl / dziennik.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here