Nowela ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innych systemów totalitarnych poprzez nazewnictwo budowli, obiektów i innych ma wprowadzić instrumenty prawne pozwalające na usunięcie w przestrzeni publicznej nazw promujących komunizm. Oprócz tego przewiduje wprowadzenie zakazu budowania takich budynków i nadawania im tego typu nazw. Kompetencje w tym zakresie dostaną wojewodowie. Będą mogli oni zadecydować o usunięciu pomników propagujących ustrój totalitarny. Warunkiem wydania decyzji będzie jednak opinia IPN. Organem odwoławczym zostanie minister kultury.

Na mocy ustawy z dnia 22 czerwca bieżącego roku rozszerzeniu ulega wprowadzony ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku zakaz propagowania komunizmu i innych systemów totalitarnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Do tej pory zakaz obejmował nazwy obiektów i budowli np. ulic, mostów, placów czy dróg upamiętniających osoby, wydarzenia czy organizacje symbolizujące  komunizm. Dzięki nowelizacji do katalogu zostaną wprowadzone również nazwy szkół, szpitali, instytucji kulturalnych czy pomników.

Na mocy nowelizacji niedopuszczalne będzie wznoszenie pomników symbolizujących ustrój totalitarny. Co więcej, ustawodawca rozszerzył definicję pomników obejmując nią także kopce, obeliski, rzeźby, kolumny, popiersia, posągi, kamienie i płyty pamiątkowe oraz znaki. Jednocześnie ustawa przewiduje też wyłączenia od zakazu dotyczące pomników, które nie są wystawione na widok publiczne oraz te znajdujące się na terenie cmentarzy. Ustawa nie dotyczy również obiektów wystawionych publicznie w ramach działalności edukacyjnej czy artystycznej.

Przepisy przewidują termin 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy na dokonanie zmian nazw czy usunięcie pomników. Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl / e-prawnik.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here