Schwoaze (CC0), Pixabay

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowy rodzaj umów o pracę ma objąć nawet 500 tysięcy osób.

Nowe zasady miałyby obowiązywać przy zatrudnianiu pomocników do prac w gospodarstwach rolnych. Objęłyby więc przede wszystkim osoby pracujące sezonowe w ogrodnictwie czy sadownictwie.

– Argumentem przemawiającym za przygotowaniem regulacji w zakresie umowy pomocy przy zbiorach, jest nagminne stosowanie przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są oskładkowane – poinformowano.

Nowy typ umowy – umowa o pomocy przy zbiorach zawierana byłaby między rolnikiem a osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem). Można byłoby je zawrzeć na czas nie dłuższy niż 120 dni w ciągu danego roku kalendarzowego. Takie czasowe kontrakty mogłyby zawierać osoby, które przebywają w Polsce na podstawie czasowego zezwolenia na pracę. W tym przypadku zrezygnowanoby z zastosowania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

– Pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko przez okres 120 dni w roku kalendarzowym, a zatem okres opłacania składki na to ubezpieczenie będzie krótki, a ryzyko ulegnięcia wypadkowi proporcjonalnie większe w stosunku do osób stale pracujących w gospodarstwie rolnym, chociażby ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie -podkreśla resort.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl/wprost.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here