Prezydent podpisał ustawę, która skraca m.in. termin przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat.

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych 13 kwietnia. 11 maja ustawy poparł Senat.

Nowelizacje przygotowało ministerstwo sprawiedliwości. Przewidują one m.in. skrócenie podstawowego terminu przedawniania się roszczeń z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy dotyczących świadczeń okresowych termin ten pozostanie bez zmian i będzie wynosić 3 lata.

Argumentem, którzy przemawia za zmianą są trudności dowodowe. Po upływie zbyt długiego okresu trudno jest wykazać roszczenie.

– Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia – wskazali eksperci z resortu sprawiedliwości.

Jednak to do sądu należy decyzja, czy dane roszczenie jest przedawnione.

– Zapisano także, by w wyjątkowych przypadkach sąd mógł, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli wymagają tego względy słuszności – zaznaczono.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl/tvp.info.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here