fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki [CC BY 2.0], Wikimedia Commons

Wiceminister Marcin Warchoł powiedział, że w resorcie sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad nowelizacją Kodeksu karnego. To największa próba reformy kodyfikacji od czasów jej uchwalenia.

Projekt obecnie znajduje się na etapie wewnętrznych prac koncepcyjnych w MS. Szczegółowy plan zmian przedstawił wiceminister Warchoł w odpowiedzi na interpelację poselską.

Planowane zmiany można zaliczyć do trzech kategorii. Są to zmiany w zakresie wysokości sankcji karnych i konstrukcji poszczególnych typów czynów zabronionych.

– Projekt przewiduje modyfikację w obrębie katalogu kar poprzez rezygnację z osobnej kary 25 lat pozbawienia wolności oraz wprowadzenie górnej granicy kary pozbawienia wolności w wymiarze 30 lat – powiedział wiceminister.

Kolejnym ważnym elementem jest zmiana wysokości zagrożeń ustawowych przewidzianych za przestępstwa zawarte w części szczególnej Kodeksu karnego, która polega na zwiększeniu górnej granicy kary pozbawienia wolności.

– Prowadzi to tym samym do rozszerzenia zakresu reakcji karnoprawnej za dany typ przestępstwa, co jest zgodne z powszechnie przyjętymi w doktrynie kryteriami doboru sankcji i zasad ich wymiaru. Wśród kryteriów tych znajduje się bowiem wymóg, aby sankcja karna odzwierciedlała typowy ciężar danego przestępstwa, przy czym im w bardziej ogólny, pojemny sposób zostały ukształtowane typy przestępstw, tym większa rozpiętość sankcji karnej powinna im towarzyszyć – dodał Warchoł.

Planowane jest też wprowadzenie kwalifikowanego typu przestępstwa zabójstwa w formie „działania w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej”, a także kwalifikowanego przestępstwa zgwałcenia, gdzie na zaostrzenie odpowiedzialności karnej karnej wpływ będzie mieć następstwo w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci ofiary.

– Projekt m.in. przewiduje zaostrzenie przesłanek skorzystania z dobrodziejstwa sankcji alternatywnej poprzez ograniczenie takiej możliwości wyłącznie do występków zagrożonych karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, zaostrzenie odpowiedzialności recydywistów specjalnych poprzez wprowadzenie obowiązku wymierzania kary pozbawienia wolności w granicach od podwójnej wysokości dolnego ustawowego zagrożenia, wprowadzenie możliwości orzeczenia przez sąd zakazu warunkowego przedterminowego zwolnienia – podsumował wiceminister.

Trzecia kategoria zmian dotyczy ogólnych dyrektyw wymiary kary.

– Projekt zakłada zastąpienie dyrektywy wymiaru kary w postaci „potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa” na cele w postaci „społecznego oddziaływania kary” – zaznaczył Warchoł.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl / rp.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here