fot. Fotolia

Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ, gdzie studiował prezydent Andrzej Duda sprzeciwili się w uchwale ustawom o KRS i SN, które zostały uchwalone przez parlament.

Uchwała została przyjęta w poniedziałek. Głosowało za nią 67 członków Rady Wydziału WPiA UJ, 6 osób było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

W uchwale napisano: „Rada wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uchwalonych ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym”. Zdaniem Rady „nieuzasadnione niczym usunięcie części sędziów Sądu Najwyższego przez obniżenie ich wieku emerytalnego, wprowadzenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń, który ma być rozpatrywany z udziałem ławników obsadzanych w procedurze politycznej, reforma postępowań dyscyplinarnych, która stwarza możliwości nacisku na sędziów oraz poddanie Krajowej Rady Sądownictwa bezpośredniemu wpływowi polityków, nie są sposobami naprawienia sądownictwa, natomiast niszczą największe jego wartości, jakimi są niezależność sądów i sędziowska niezawisłość”. Rozwiązania te mają być sprzeczne z konstytucją.

Rada WpiA UJ apeluje także o uwzględnienie uwag Komisji Weneckiej. Wezwała prezydenta jako członka wspólnoty akademickiej UJ, aby nie dopuścił do wejścia w życie uchwalonych ustaw: „Wzywamy Pana Prezydenta, aby w tej trudnej chwili wypełnił swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzymał złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej”.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl / wprost.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here