Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha poinformował o tym, że prezydent Andrzej Duda złożył już podpis pod nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych. Dodał również, że jest to z punktu widzenia obywateli najważniejsza ustawa dla całej reformy sądownictwa.

W poniedziałek rano prezydent poinformował oficjalnie, że podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Duda zapowiedział natomiast, że podpisze nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych. Jednocześnie zapewnił, że w ciągu następnych dwóch miesięcy przedstawi własne projekty ustaw o KRS i SN.

– Ta ustawa zasadnicza, podstawowa, najważniejsza dla reformy z punktu widzenia interesów obywateli jest ustawą podpisaną, ona będzie wchodzić w życie – powiedział w radiowej Trójce rzecznik Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Co zatem zmienia ustawa o ustroju sądów powszechnych?

  1. Ustawa daje Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do odwołania w ciągu 6 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy, prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i to bez konieczności opiniowania kandydatów od zgromadzeń ogólnych sądów. Minister Sprawiedliwości będzie mieć też władzę powoływania nowych prezesów i wiceprezesów. Dzisiaj prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych powołuje minister, ale po zasięgnięciu wcześniej opinii zgromadzeń ogólnych sądów. Z kolei prezesów sądów rejonowych powołują prezesi sądów apelacyjnych po uzyskaniu opinii ze strony sędziów danego sądu rejonowego oraz prezesa przełożonego sądu okręgowego.
  1. Nowy projekt zakłada również, że prezesi sądów okręgowych, rejonowych i apelacyjnych będą mogli być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości jeszcze w czasie danej kadencji. Będzie to możliwe w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych, stwierdzenia niskiej efektywności działań w zakresie nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie czy złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Obecnie prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych może odwołać minister tylko w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych oraz w sytuacji, gdy dalsze pełnienie funkcji jest niemożliwe do pogodzenia z dobrem wymiaru sprawiedliwości z innych powodów.
  1. Nowa ustawa wprowadza też zasady losowego przydzielania spraw sędziom w ramach danych kategorii. Przydział spraw ma być równy. Poza tym ustawa ustala zasadę niezmienności składu orzekającego. Sędzią sądu apelacyjnego będzie mógł zostać sędzia sądu rejonowego bądź prokurator. Warunkiem jest co najmniej dziesięcioletni staż pracy.
  1. Ustawa przewiduje możliwość delegowania sędziego do MSZ czy Kancelarii Prezydenta. Z kolei w okręgach sądowych będą powoływani koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej, praw europejskiego i praw człowieka w przypadku spraw karnych i cywilnych.
  1. Ustawa o ustroju sądów powszechnych pozwala też na nabywanie prawa do przejścia w stan spoczynku przez kobiety będące prokuratorami lub sędziami, których wiek odpowiada powszechnemu wiekowi emerytalnemu (60 lat). Nowelizacja wprowadza instytucję urlopu rehabilitacyjnego sędziego.
  1. Ustawa wprowadza też możliwość przeniesienia sędziego do innego wydziału bez jego zgody. Rzecznik Praw Obywatelskim obawia się, że może być to nową formą wywierania nacisku na sędziów. Przeniesienie traktowane może być bowiem jako ukryty rodzaj swego rodzaju kary dyscyplinarnej wobec niepokornych sędziów. Zdaniem RPO może to też zmniejszyć efektywność sędziego, który będzie potrzebować więcej czasu na rozpatrzenie zupełnie nowych dla niego spraw.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here