andibreit (CC0), Pixabay

Niepokojące są wyniki ostatniego badania sympatii i antypatii Polaków. Okazało się, że ankietowani nie oceniają lepiej ani jednego z narodów, o które pytano także rok temu.

Polacy najbardziej lubią Czechów i Włochów (44% pozytywnych głosów) oraz Amerykanów i Anglików (43%). Dość dużą sympatią cieszą się też Słowacy i Węgrzy (42%) oraz Hiszpanie (40%). Najwięcej osób nie lubi Arabów (62% negatywnych głosów), Romów (59%) i Rosjan (49%). Dość dużą antypatią cieszą się też Ukraińcy (40%) i Niemcy (36%). Żydów nie lubi 33% osób. Sporą niechęć Polacy wykazują też w stosunku do Białorusinów (32%), Chińczyków (31%) i Serbów (30%).

Na problem ten zwrócił uwagę Adam Traczyk, założyciel i szef think tanku Global.Lab. Porównał on aktualne wyniki z tymi z ubiegłego roku. Okazało się, że sympatia Polaków spadła do wszystkich narodów uwzględnionych w badaniu. O 16 pkt proc. spadła sympatia dla Niemców i Białorusinów, a o 15% pkt proc. dla Francuzów, Słowaków i Czechów.

ŹRÓDŁOwpunkt.pl/wprost.pl
PODZIEL SIĘ