Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o prawie wodnym oraz nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwsza wprowadza opłaty za pobór wody przez przemysł energetyczny czy rolników. Druga ma z kolei przynieść kres nadużyciom w spółdzielniach.

Prawo wodne w pełni wdraża przepisy Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, w tym art. 9, który mówi o zwrocie kosztów usług wodnych. Polska została już upomniana przez KE za niewprowadzenie w życie tych przepisów. Ustawa łącznie implementuje 8 unijnych dyrektyw.

W czasie dyskusji nad ustawą wiele emocji wzbudzała kwestia ewentualnych podwyżek cen wody dla mieszkańców. Dlatego znalazł się w niej zapis, że w latach 2018-2019 nowe przepisy nie mogą stanowić podstawy do zmiany taryf za dostarczanie wody czy odprowadzanie ścieków od mieszkańców. Zmniejszono również maksymalne stawki opłat zmiennych, które można pobierać za dostarczanie mieszkańcom przeznaczonej do spożycia wody.

Więcej za wodę zapłacą natomiast duże gospodarstwa, a takie posiadacze stawów hodowlanych i hodowcy ryb. Pobór wody do 5000 litrów na dobę do celów rolniczych będzie bezpłatny. Podwyżki czekają też energetykę.

Nowe przepisy wprowadzają też tzw. opłatę za utracona wodę. Zdaniem polityków dotyczyć ma ona dużych nieruchomości, w których powierzchnia w 75% jest trwale zabudowana i uszczelniona, a więc np. parkingów. Nowością jest również podatek denny. Przepisy zwalniają jednak z opłaty rocznej grunty pokryte wodami, które znajdują się w użytkowaniu jednostek samorządu terytorialnego, o ile udostępniają je mieszkańcom.

Duda podpisał też nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadza ona ograniczenia podmiotów posiadających status członków od osób, którym przysługuje prawo do lokali. Nowe przepisy mają pozwolić na stabilizację działań samych spółdzielni. Do tej pory ich zarządy nie informowały, kiedy osoba będąca spółdzielcą, może dany lokal przejąć na własność.

O weto w tym przypadku prosiły prezydenta niektóre spółdzielnie mieszkaniowe oraz Business Centre Club. Ich zdaniem ustawa utrudni zarządzanie spółdzielniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here